Integritetsfilosofi

Det grundlæggende fundament for vores væren, virken og, det vi vil kendes på, er det at have blik for virkelighedens mangfoldighed. Med åbne øjne og arme vil vi gå ind til ethvert møde med ambition om at agere så fagligt præcist og menneskeligt inspirerende, at det skaber udvikling. Vi vil skabe bevægelse.

unisans er en organisk virksomhed, hvor vi handler, reflekterer og lærer i en stadig proces. Vi definerer os som en organisk virksomhed. Vor filosofi er, at vi ved at udvise rummelighed, mangfoldighed, og medindflydelse vil kunne være med til at skabe vækst og integritet hos os selv, i samfundet, på arbejdspladsen, erhvervslivet og i livet som helhed.

Udlevelse af integritet er, at bruge evnen til, at handle selvstændigt i overensstemmelse med værdinormer gennem integration af viden, visdom og næstekærlighed. Vi tilstræber, at enhver interaktion bærer præg af samarbejde gennem tillid.

Tillid bygger på respekt. Respekt bygger på bevidsthed om, at ethvert menneske besidder styrker og begrænsninger. Vor egen organisation har til mål at være en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed, frie tanker og individuelle personligheder. Vores job er at facilitere andre til det samme.