De fem sanser

Vi oplever verden gennem de fem sanser, der giver os informationer om omverdenen, giver osoplevelser og indtryk. Sanserne arbejder sammen og skaber helhed.