Samfundet

Vi gør en betydelig og mærkbar forskel for dem, der møder os. Vi har nærmest altid (siden 94) gjort – gør – og vil også fremover byde ind på projekter og processer, der gavner det STORE billede i samfundet. Vi bringer sansebevidsthed dybt ind i det offentlige rum. Vi er en anset aktør i  socialsektoren og pædagogikken, sundhedssektoren og
beskæftigelsessektoren – og det er vi stolte af.

Virksomheden

Næret, glade og nysgerrige medarbejdere er det, der gør en forskel i din virksomhed. Vi henvender os til virksomheder, der har modet til at bryde med det gængse og sætte innovation og sanselighed fri – og fokusere på det hele menneske. Vores organisationsudvikling inspirerer, involverer og inddrager, så ledelse og medarbejdere oplever positive og konstruktive forstyrrelser. Vi anbefaler teamcooking.

Unisans – dit væsens rod

Vi perspektiverer faglig, personlig og social identitet.
Vi træner jeres sanser og sætter ansvarlig livskvalitet i fokus.

Familien

En vigtig grundsten i vores dannelse er familien, men den undergår store forandringer for tiden. Det betyder, at det bliver sværere at orientere sig i forhold til de mange muligheder, krav og idealer, vi bliver mødt med og af. Derfor tilbyder vi netværk, der støtter gennem samtaler og samvær, og teamcooking, der åbner for nærvær og kreativitet. Begge skaber de rammen for et frirum til at være…sammen i Café Sans.

Individet

Vi møder dig, hvor du er! For i virkeligheden er det jo dig, det hele drejer sig om; uanset om du er lille, stor eller voksen, på job eller uden job, sund eller syg. Derfor spørger vi også, hvor du er, og om du har hjertet med. For når det handler om dig, guider, inspirerer og bevidstgør vi dig til stærkere livskvalitet. Vi skaber et oplevelsesdesign, der involverer og engagerer dig direkte gennem påvirkning af sanserne. Du får en invitation til et møde med nuet.