Inspiration fra det oplevelsesinnovative univers

Her kan du hente inspiration, viden og input fra forskellige mennesker, virksomheder og institutter der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med oplevelsesinnovation.

Publikationerne er inddelt i fire grupper:

 • Private og studerende
• Erhvervslivet
• Offentlige instanser
• Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

I hver gruppe finder du artikler, projekter, henvisninger mv. der relaterer sig til den enkelte gruppe.