Hvad er en oplevelse?

En god eller dårlig oplevelse kan som sådan ikke generaliseres. Den vil forekomme subjektivt hos den enkelte oplever. Selvom det er vanskeligt at tale om en endegyldig definition af en oplevelse, er det dog muligt at fremsætte nogle antagelser, der imødegår en oplevelsesdiskurs.

Ved oplevelser forstås traditionelt en tur i tivoli, en god middag med vennerne eller en rejse. En sanseoplevelse kan også være det, at sætte sig på en grøn plæne og hælde hyldeblomstsaft i et glas og se hvordan boblerne danner hvidt brus på toppen. Studere boblerne og lytte til deres syden, der blander sig med vindens raslen i træerne og fuglesang på en sommerdag. Det kan være at beskue og røre ved en genstand af høj æstetisk karakter. Det kan være duften af et nybagt brød og den øredøvende knasen fra skorpen, når man spiser det.

Oplevelse – udlevelse – gennemlevelse

Mennesket kan tilgå livet og dets sanselige oplevelser ved at reagere eller agere.  Ved at reagere vil oplevelsesperspektivet være overlevelse – oplevelsen skal overstås og vurderes, så der skabes plads for nye oplevelser. Agerer vi på en oplevelse, befinder vi os i en udlevende proces. Vi stræber efter at indfri vores drømme og vores tilstedeværelse bliver afprøvende og intens. Oplevelsen bliver til gennemlevelse, hvori mennesket aktivt tør være til stede.

Helhedsoplevelser

En sanselig helhedsoplevelse er bundet op på et håndgribeligt produkt og kan f.eks. illustreres ved et hotelværelse malet og i en luftig blå farve, indrettet med rustikke, hvidmalede træmøbler og dekoreret med elementer, der stammer fra eller giver associationer om havet og stranden. Der er vand i rummet i en eller anden form og duftende græsarter i vaser. Rummet har en duft af vind og hav fra en duft-dispenser. Et diskret lydbånd med bølgeskvulp og en let brise høres i rummet. Der er også noget for smagssansen i en eller anden form. Således bringens subjektet for sanseoplevelsen ind i en aktiv fornemmelses- og/eller erindringsoplevelse, der spænder langt videre end det, der er umiddelbart, er betinget af de fysiske rammer.

Innovation = integrerede idéer

Innovation er mere end en ny idé, der omsættes til et produkt eller en ydelse. Innovation handler også om intentionen bag idéen. Det er derfor essentielt at skabe bevidsthed om, hvorfor der ønskes innovation i forhold til en aktuel idé og ikke mindst, hvad det betyder for den proces, hvori idéen tilgås.

Det er essentielt, at idéen bliver anerkendt og anvendt. Derudover er det afgørende, at den bliver integreret hos idégeneratoren såvel som hos andre. I en organisation vil det f.eks. have stor betydning, at idéen bliver integreret i alle led af organisationen. Først i det øjeblik er der tale om innovation.

Det oplevelsesøkonomiske samfund

I en stor del af den vestlige verden investerer og handler vi ud fra mere end et forstandigt og funktionelt behov. Vi ser væk fra det industrialiserede samfunds modernistiske fokus som i høj grad sætter videnskab, rationalisme og teknologi i centrum. I stedet vægter vi de mangfoldige og postmodernistiske samfundstendenser, der fokuserer på æstetik, sanser og følelsesmæssige behov.   I den postmodernistiske mangfoldighed gøres der op med automatismen og skabes i stedet rum for de sanselige og identitetsskabende oplevelser. Det har skabt oplevelsesøkonomien som en professionel kategorisering.