Sanse patientologi

Vi tror på, at mennesker er sansende væsener uanset alder og køn. At vi oplever verden gennem vores sanser, også når vi er syge. At vi behøver omsorg, oplevelser og tilfredsstillelse af behov. Derfor har vi taget et spadestik dybere end patientologien og udviklet sansepatientologien.

Sansepatientologi handler om at forstå og tilgå patienten som det hele menneske, han/hun nu er. Som individ, i familien, i organisatorisk sammenhæng og ikke mindst som borger i et samfund.

Vi skaber grobund for en innovativ udvikling af kultur, adfærd og miljø. Bevæggrunden er at vise, hvor lidt der skal til i praksis for at gøre en forskel. En forskel, der øger livskvaliteten betydeligt.

Det er egentligt enkelt

Patientrivsel

Også – eller måske især – når vi er ramt af sygdom, har vi brug for omsorg, oplevelser og inddragelse af sanserne. At mærke, at vi på trods af sygdom kan være med til at skabe og lege. At mærke nærvær med andre.

Når vi i Unisans arbejder med patienttrivsel, undersøger vi jeres sproglige rammer, indretning, madkultur, samarbejde og videndeling. Vi ser på, om der er noget, der skal redefineres eller kan nytænkes. For os handler det om at støtte jeres fokus på trivsel ud fra en sansepatientologisk tankegang i den daglige praksis til glæde for jer og de mennesker, I hjælper. Først derfra kan vi sætte gang i de rette udviklingsprocesser.

Et eksempel er Sansekøkkenet. Sansekøkkenet giver livskvalitet og glimt i øjet ved at bryde rutinen og vende fastkørte meninger på hovedet. Ved at inddrage patienten i processen omkring madlavning bliver han/hun mødt med tid og nærvær. Patienten får en oplevelse af at føle sig set, mødt og hørt, og hvordan det er med til at øge trivslen.

Familieinvolvering

”Må man godt være glad?”. ”Ja” er vores entydige svar i Unisans. Den dårlige samvittighed kan ikke undgås, og den vipper gerne hele tiden mellem den syge – barn eller voksen – og resten af familien – ens kone eller mand, men også børnene. Og det sætter sig dybe spor i såvel familiens daglige livskvalitet som i den syges trivsel. Derfor er omsorgen for de pårørende essentiel.

Det er dette udgangspunkt, vi tager, når vi i Unisans arbejder med familieinvolvering. Vi sætter fokus på de voksnes velbefindende med events, hvor de vil opleve medskabelse og interaktion med andre i samme situation, men samtidig opleve et frirum med plads til at sætte ord på, vende spørgsmål og udtrykke den syges behov. Til dette er Teamcooking et perfekt grundlag. En simpel opskrift med et markant resultat.

Det er ikke kun de voksne, der pludselig står i en vanskelig situation. Det gør søskende også; de kan let føle sig udenfor og efterladt. Derfor er det vigtigt, at søskende bliver involveret og informeret løbende. Der skal være plads til dem både fysisk og mentalt. En af metoderne hertil er Søskendeprogrammet.

Organisationsudvikling

En arbejdsplads handler om mennesker. Den er stedet, hvor strategi, samarbejde, stemning og sundhed gerne skulle være en selvfølgelighed i en effektiv arbejdsdag med menneskelige kompetencer og bevidsthed som omdrejningspunkt.

I samarbejde med personale og ledelse sætter vores engagerede og erfarne konsulenter på forskellige måder gang i tværfaglige projekter og processer på sygehuse, i daginstitutioner og i erhvervslivet; med andre ord steder, hvor mennesker arbejder med andre mennesker.

Vores tilgang er at synliggøre den enkelte medarbejders rolle, position og intention, hvor vi tager udgangspunkt i dennes  potentiale og præferencer. Sundhed og samarbejdsmiljø er nemlig to sider af samme sag hos os.

Det handler om at være bevidst om det miljø, der fysisk indrammer arbejdspladsen. At være bevidst om de ressourcer, der kan sættes i spil; den måde, medarbejderne har det med hinanden på; og den måde, de udvikler sig på i forhold til hinanden.

Den indsigt, I får om jer selv og jeres kolleger, kan I bruge aktivt til udvikling af det tværfaglige samarbejde; om det så kun finder sted i én afdeling eller i hele organisationen. Men vi gør opmærksom på, at selv mindre forandringer kan medføre store bevægelser og give større faglig, personlig og organisatorisk stolthed, når vi husker at inddrage det hele menneske.

Samfundsviden

Uanset om det er det store samfund eller det lille samfund, vi bevæger os i, bruger vi viden til at bygge bro. Bygge bro mellem kulturer eller mellem faglige virkeligheder. Det gør vi som sundfundsborgere og som mennesker.

Vi sætter stor respekt om patienten som patient, lægen som læge, sygeplejersken som sygeplejerske, de pårørende som pårørende osv. Vi vil fremme potentialerne af deres umiddelbare styrker uden at negligere deres daglige udfordringer.

Derfor har vi udviklet Drejebogen. Med den kan vi sammen give jeres projekter struktur, belyse flere dimensioner og kommunikere det, I brænder for.

Drejebogen giver jer en dybere forståelse af den organisation, I er en del af. Jeres værdier og historier kan blive en integreret dem af teamånden og bruges som en platform for storytelling og identifikation. Den unikke måde at formidle nærhed på og vise organisationens omhu på skaber dybde for lige netop det, I ser som jeres styrke.

En verden af sanselig oplevelse

Sanselighed er uløseligt forbundet med bevidsthed. Bevidst er den modsatte tilstand af bevidstløshed; den tilstand, vi som moderne mennesker er kommet til at kende så godt.
Den tilstand, der er kendetegnet ved et fravær…et fravær af nærvær og tilstedeværelse.

Bevidsthed er den aktive stillingtagen til, om du som menneske vil opleve verden klarere, kraftigere, mere farverig, smukkere, grimmere, mere grusom eller skønnere, end

når du bevidstløst bevæger dig rundt i, hvad vi alle tror, er et velkendt og gennemprøvet liv.

Det er overraskende hver gang at mærke, hvordan verden har det med at vise sig klarere og mere intenst for os, når vi blot et øjeblik giver vores fulde opmærksom til den.

Og nærvær er et valg du træffer aktivt.

CASE

Sansekøkken for børn i behandling for kræft på Aalborg Sygehus:

”Sansekøkkenet giver livskvalitet og glimt i øjnene, fordi rutinen bliver brudt og fastkørte meninger vendes på hovedet. Ved at blive inddraget i madlavningsprocessen bliver man mødt med tid og nærvær, bevidsthed og sansning. Det giver en oplevelse af at føle sig set, hørt og mødt.

Sansekøkkenet er ikke kun for patienter, men også for personale og pårørende. Målet er at skabe et rum til interaktion og aktiviteter; midlet er et køkken og en tilgang, der benytter sig af madens barrierenedbrydende egenskab til inddragelse af alle”.

Conny Erion Andersen

Projektet for børn i behandling for kræft startede med, at Unisans blev kontaktet af Aalborg Sygehus i forbindelse med et andet projekt: Appetit, Sanselighed og livsglæde. Styregruppen ønskede at inddrage Unisans på baggrund af vores tidligere erfaringer med Eventyrkøkkenet og Sansekøkkenet på Skejby Universitetshospital.

Opgaven var at få de indlagte børn til at spise, så de fik fuld effekt af behandlingen. Udfordringen var, at børnene havde svært ved at holde vægten under kemobehandling.

At spise er essentielt og grundlæggende for os mennesker, som ikke alene skaber øget livskvalitet, men som også i behandlingsøjemed er afgørende for barnets evne til at overleve og reagere positivt på behandlingen.

Formålet med projektet var at sætte fokus på, hvordan barnet kan få lyst til at spise. Hvad kan hjælpe appetitten på vej? Er det maden, omgivelserne, inddragelse i tilberedningen, duften af nylavet mad og eller fællesskabet i forbindelse med madlavningen? Kort sagt: kan sanselighed have en effekt på barnets lyst til at spise, mulighed for at holde vægten, få nok næring og oplevelse af øget livsglæde?

Unisans har bidraget i projektet i følgende faser

• Sansning på afdelingen

• Ombygning af afdelingskøkken og spisestue

• Udflugt til Storkøkkenet med børnene og deres forældre

• Workshops for forældrene omkring deres funktion som rollemodel for at få barnet til at spise, betydningen af at lade barnet være med i køkkenet, at lave ting sammen, afsluttende med teamcooking og fælles middag

• Workshop for plejepersonale og køkkenpersonale. Hvordan sikrer vi bedre samarbejde og inddragelse i hinandens problemstillinger. Personalets som rollemodel. Teamcooking med afsluttende middag.

• Deltagelse i udarbejdelse af nyt madkoncept i Storkøkkenet

• Sansekøkken på afdelingen for de indlagte børn og deres forældre med skiftende interval. Under projektet var der Sansekøkken på afdelingen hver torsdag. Efter projektet fortsatte Sansekøkkenet men pga af manglende finansiering er det nu kun 1 gang pr måned. Det optimale vil være hver 14. dag.

• Samlet værk omkring ønsker til kommende nye sygehus – drejebogen SANSEPATENTOLOGI

Drejebogen:

Sanse Patientologi

Udviklet af unisans og Aalborg Sygehus.  Den bruges i kommunikationsøjemed internt og eksternt, til branding og som informationskanal mellem den ene og den anden part.

Mangler I en form der kan give jeres projekter struktur, belyse emner i flere dimensioner og kommunikere noget ud, som I brænder for?

Drejebogen er et dynamisk værk, vi udformer sammen med jer.

“Der fornemmes, så snart jeg træder ind på min afdeling, en helt særlig stemning både blandt personale, børn og forældre. Det er idag, Hvornår kommer de?, Hvad mon vi skal lave?” Afd. sygeplejerske Helle Nygård

Beretning fra Sansekøkkenet af Afd. sygeplejerske Helle Nygård

Læs den rørende beretning fra Sansekøkkenet på Børnekræftafdelingen i Aalborg. Afd. sygeplejerske Helle Nygård fortæller om børnene og forandringen på afdelingen og i det lille køkken.

Læs Helle Nygårds beretning her

November 2011: Beretning fra Sansekøkkenet

Sansekøkken på Børneafdelingen på Aalborg Sygehus

Mad har afgørende betydning for, hvordan syge børn klarer behandlingen. På Aalborg Sygehus har man i samarbejde med unisans arrangeret Sansekøkken for indlagte børn med kræft.

November 2011: Pressemeddelelse fra Aalborg Sygehus

Læs mere her

Bubber overrækker pris på Børneafdelingen

Den 30. december 2011 overrækker Bubber 30.300 kroner til børnekræftafdelingen på Aalborg Sygehus. Beløbet går til at fortsætte Sansekøkkenet på afdelingen som unisans er udførende konsulent på.

December 2011: Artikel i Nordjydske Stifttidende

Læs mere om prisen her

Referencer

  • Regionshospitalet Herning – lederudviklingsforløb
  • Aalborg Sygehus, Aalborg – Sansekøkkenet – Drejebog for fremtidens hospital  – Forældreevent teamcooking – Tværfagligt personaleevent teamcooking
  • Skejby Sygehus, Århus – Sansekøkkenet
  • Psykiatrien, administration Region Syddanmark – møde- og konferenceservice