Skabende pædagogik

Vi tror på, at mennesker ønsker og har lyst til at være medskabende i forhold til sig selv og sine omgivelser. At vi er hele mennesker med hver vores unikke og personlige drivkraft, uanset hvor i livet vi er. Derfor er vi gået et skridt videre end den anerkendende pædagogik og har udviklet den skabende pædagogik.

Skabende pædagogik handler om at øge bevidstheden hos den enkelte, så han/hun imødekommer sine evner til at skabe personligt velvære, gode relationer, arbejde og tryghed for sig selv og andre. Denne forandring sættes i gang ved hjælp af en engagerende og kreativ tilgang til den enkeltes situation, motiv og mål.

Vi skaber optimale rammer for et sundt liv med fokus på trivsel. Det gør vi for at vise, hvordan brugen af alle sanser kan styrkes hos dig selv og dem, du omgiver dig med. I sidste ende handler det nemlig om, hvordan tilgangen til verden påvirker omgivelserne.

Vi giver trivsel den bevidsthed, den bør have

Vi arbejder med 4 indgange til skabende pædagogik

Borger

Uanset om det handler om samfundets yngste borgere eller de ældste – eller dem midt imellem – har vi brug for omsorg, oplevelser og inddragelse af sanserne. At mærke, at vi må være med til at skabe og lege. At mærke vores unikke og personlige drivkraft. At mærke nærvær med andre.

Når vi i Unisans arbejder med borgeren, undersøger vi jeres sproglige rammer, indretning, madkultur, samarbejde og videndeling. Vi ser på, om der er noget, der skal redefineres eller kan nytænkes. For os handler det om at støtte jeres fokus på trivsel ud fra den skabende pædagogiks tankegang i den daglige praksis til glæde for jer og de mennesker, I hjælper. Først derfra kan vi sætte gang i de rette udviklingsprocesser.

Et eksempel er Eventyrkøkkenet. Eventyrkøkkenet giver livskvalitet og glimt i øjet ved at bryde rutinen og vende fastkørte meninger på hovedet. Ved at inddrage de yngste i processen omkring madlavning bliver de mødt med tid og nærvær. Barnet får en oplevelse af at føle sig set, mødt og hørt, og hvordan det er med til at øge trivslen.

Fællesskaber

En vigtig grundsten i vores dannelse er familien, men den undergår store forandringer i disse år. Det betyder, at det bliver sværere at orientere sig i forhold til de mange muligheder, krav og idealer, vi bliver mødt af og med. Det betyder også, at det for mange er svært at finde faste holdepunkter i form af tilhørsforhold og relationer. Det kan være den enlige forældre, delebarnet, tilflytteren eller naboen, der søger fællesskab og eller frirum.

Det er dette udgangspunkt, vi tager, når vi i Unisans arbejder med peer-grupper/netværk. Vi sætter fokus på ’familie-behovet’ med events, hvor man oplever medskabelse og interaktion med andre ligesindede, men samtidig oplever et frirum til at være og måske vende et spørgsmål eller to. Til dette er vores netværk et perfekt grundlag.

Vi har generationsklubber, hvor den teenageren får plads fysisk og mentalt. Vi har fællesspisning for de unge, de enlige og for dem, der siger ’bare fordi jeg har lyst’.

Vi inviterer til samtaler på tværs af, hvem vi er, fordi vi tror på, at dialogen skaber grobund for forståelse og udvikling – hos den enkelte og i samfundet som helhed. Samtalerne er temabaseret og struktureret, så alle får plads og mulighed for at byde ind med nysgerrighed og tanker – for at blive set, hørt og mødt.

Organisation

En arbejdsplads handler om mennesker. Den er stedet, hvor strategi, samarbejde, stemning og sundhed gerne skulle være en selvfølgelighed i en effektiv arbejdsdag med menneskelige kompetencer og bevidsthed som omdrejningspunkt.

I samarbejde med personale og ledelse sætter vores engagerede og erfarne konsulenter på forskellige måder gang i tværfaglige projekter og processer i daginstitutioner, på plejehjem og skoler; med andre ord steder, hvor mennesker arbejder med andre mennesker.

Vores tilgang er at synliggøre den enkelte medarbejders rolle, position og intention, hvor vi tager udgangspunkt i dennes potentiale og præferencer. Sundhed og samarbejdsmiljø er nemlig to sider af samme sag hos os.

Det handler om at være bevidst om det miljø, der fysisk indrammer arbejdspladsen. At være bevidst om de ressourcer, der kan sættes i spil; den måde, medarbejderne har det med hinanden på; og den måde, de udvikler sig på i forhold til hinanden.

Den indsigt, I får om jer selv og jeres kolleger, kan I bruge aktivt til udvikling af det tværfaglige samarbejde; om det så kun finder sted i én afdeling eller i hele organisationen. Men vi gør opmærksom på, at selv mindre forandringer kan medføre store bevægelser og give større faglig, personlig og organisatorisk stolthed, når vi husker at inddrage det hele menneske.

Samfund

Uanset om det er det store samfund eller det lille samfund, vi bevæger os i, bruger vi viden til at bygge bro. Bygge bro mellem kulturer eller mellem faglige virkeligheder. Det gør vi som sundfundsborgere og som mennesker.

Vi sætter stor respekt om barnet som barn, den ældre som ældre, dagplejeren som dagplejer, sundhedshjælperen som sundhedshjælper, læreren som lærer osv. Det er vores største ønske at fremme potentialerne af deres umiddelbare styrker uden at negligere deres daglige udfordringer.

Derfor har vi udviklet Drejebogen. Med den kan vi sammen give jeres projekter struktur, belyse flere dimensioner og kommunikere det, I brænder for.

Drejebogen giver jer en dybere forståelse af den organisation, I er en del af. Jeres værdier og historier kan blive en integreret dem af teamånden og bruges som en platform for storytelling og identifikation. Den unikke måde at formidle nærhed på og vise organisationens omhu på skaber dybde for lige netop det, I ser som jeres styrke.

En verden af skabende oplevelse

Med den skabende pædagogik giver vi trivsel den opmærksomhed, den bør have. Det gør vi ved at hjælpe med at se med nye øjne på de pædagogiske og psykologiske rammer i socialsektoren. Det handler om den måde, I indretter jer på, om æstetik, om aktiv inddragelse af de mennesker, I arbejder med, om medskabelse, om fællesskab i forbindelse med et måltid, om større sundhed, mere tryghed og i det hele taget livsglæde.

Skabende pædagogik er vokset ud af den anerkendende pædagogik, der skaber forandring ved hjælp af en engagerende og kreativ tilgang til jeres situation, motiv og mål. Med den skabende pædagogik præsenteres I for drivkræfter, der kan sættes i relation til adfærd, kultur og miljø. Elementer, der danne grundlag for vores menneskelige trivsel.

Det grundlæggende tema er, at sprog skaber forståelse, og forståelse skaber handlinger. Når der med den skabende pædagogik fokuseres på de gode fortællinger, ressourcer og muligheder, kan eksempelvis sundhedsprocesser i jeres institution nå nye højder.

Vi arbejder med perceptioner, præferencer og kompetenceudvikling. Den skabende pædagogik tager fat i det strategiske niveau af jeres institution og orienterer det mod sanser, oplevelser, livskvalitet og trivselsbevidsthed.

CASE:

Uddannelse og udviklingsforløb med dagplejere og pædagoger:

”I dagplejen i Vesthimmerlands Kommune har vi arbejdet med den skabende pædagogik, så både dagplejere og pædagoger selv er blevet hovedaktører i at skabe den udvikling, der sker i relationerne barn-barn, barn-dagplejer og dagplejer-pædagog.

Det handler om metoder til bevidstgørelse og opkvalificering af den voksnes samspil og kommunikation. Det handler om at se barnet med positive øjne og mobilisere de kompetencer, barnet har. For vi sliber ikke puslespilsbrikkerne, så de passer ind i rammen – vi laver formen efter de brikker, der er.

Vi tror på, at den skabende pædagogik giver børnene et godt selvværd og et godt fundament for livet”.

Conny Erion AndersenGrundlægger af Unisans

”Vores oplevelse med Unisans var helt fantastisk. Alt var skræddersyet til dagplejen, både i ord og i det flotte materiale, vi fik udleveret; blandt andet opskriftshæfte og arbejdssider.

Det var levende, sanseligt, lettilgængeligt, spændende og brugbart. Som dagplejerne melder tilbage: Tankevækkende, inspirerende, lærerigt – en øjenåbner. TAK!”.

Maibritt Porup, Dagplejepædagog, Vesthimmerlands Kommune

Projektet om uddannelse og udviklingsforløb for dagplejere og pædagoger i Vesthimmerlands Kommune startede med, at Unisans blev kontaktet af xxx i forbindelse med et andet projekt på Aalborg Universitetshospital for kræftramte børn.
Dagplejen ønskede at inddrage Unisans på baggrund af vores tidligere erfaringer med xxx og Sansekøkkenet på Aalborg Universitetshospital.

Opgaven var at udvikle Dagplejen Vesthimmerland som organisation til at kunne tackle de mange forandringer og nye aspekter, som de stod og står overfor. Udfordringen var, at dagplejerne var individuelle enheder uden et formaliseret samarbejde. Derfor blev det essentielt at udvikle medarbejderne til at være brobyggere i organisationen fra den administrative del til den udførende del og til at være rollemodeller for kolleger og forældre. Det var også opgaven at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig, personlig og social uddannelse.

Formålet med projektet var at sætte fokus på det rollemodelansvar, dagplejen havde og har overfor børn, forældre, pædagoger, ledere og administrative kolleger. Det kræver bevidsthed, handlinger og forvandlinger. Til formålet blev udviklet den skabende pædagogik som samlende betegnelse, fordi den skabes i samspil i hverdagen mellem voksne og børn. Projektet har resulteret i, at Dagplejen Vesthimmerland i dag kan kalde sig ”Den skabende dagpleje”.

Drejebogen:

DEN SKABENDE PÆDAGOGIK

Udviklet af unisans og Dagplejepædagogerne i Vesthimmerland til at synliggøre forandringsforløb. Den bruges internt og eksternt til branding og som fælles vidensgrundlag.

Mangler I en form der kan give jeres projekter struktur, belyse emner i flere dimensioner og kommunikere noget ud, som I brænder for?

Drejebogen er et dynamisk værk, vi udformer sammen med jer.

Unisans har bidraget i projektet i følgende faser:

• Dagplejeren som rollemodel  – Workshops for dagplejere og pædagoger

• Profilanalyser og tilbagemeldinger til 160 medarbejdere

• Teamudvikling med bl.a. teamcooking for dagplejerer, pædagoger og ledelsesgruppe

• Konceptmager uddannelse: Afvikling af uddannelsesforløb for dagplejepædagogerne. 3×3 dages undervisning med ophold og forplejning på unisans Hotellet.

• Akkreditering af dagplejepædagogerne til Konceptmagere

• Events – fælles arrangementer for alle dagplejere med spisning, oplæg, øvelser og (sanse)oplevelser.

• Drejebogen: Den skabende pædagogik – Et samlet værk om visioner, praksis og inspiration for dagplejere, pædagoger, forældre, ledelsesgruppe og andre interessenter.

Referencer

 • Vesthimmerlands kommune – Dagplejeren som rollemodel – Drejebog – Konceptmager uddannelse for pædagoger
 • Hillerødgades Skole -Pædagogisk madværksted
 • Daginstitutionen Flintebakken, Horsens – pædagogisk madværksted
 • Daginstitutionen Svanen, Støvring Kommune – pædagogisk madværksted
 • CVU Sønderjylland – foredrag, pædagogisk madværksted
 • Horsens Sund By – pædagogisk madværksted
 • Hovedstadens Pædagogseminarium – pædagogisk madværksted
 • Jysk Pædagogisk Seminarium – pædagogisk madværksted
 • Læssøesgade Skole – pædagogisk madværksted
 • Peter Sabroe Seminarium – pædagogisk madværksted
 • Skipper Clements Seminariet – pædagogisk madværksted
 • Sund By Nordjylland – pædagogisk madværksted
 • Vejle Kommune – sansemarked for børnehaver, foredrag, sundhedskøkkenet
 • Sund By Netværket – inspirationsoplæg og kursus for pædagoger
 • FOF Midtjylland – madpakker med glæde
 • Hadsten Kirke – en dag med konfirmander: mad i bibeltid
 • HC Andersens Skolen – coaching og DiSC-profilering
 • Rudolf Steiner Skolen Skanderborg – 2-dages teambuilding seminar