Vores fundament

 • Appreciative Inquiry – ”værdsættende undersøgelse”
  Er en anerkendende tilgang. Når vi fokuserer på, at styrke det der virker, vil mange problemer forsvinde af sig selv i løbet af processen.
 • Styrkebaseret Empowerment
  Det kan langt bedre betale sig at styrke medarbejdernes styrker, i forhold til at forsøge at styrke deres svagheder.
 • Hjerneforskning/neuropsykologi
  Hjernen er som en muskel, i evig udvikling og forandring livet igennem, alt efter hvordan vi træner den.
 • Socialkonstruktivisme
  Vi skaber selv vores verdensbillede igennem vores interaktion med omverdenen.
 • NLP – Neuro Lingvistisk Programering
  Hjælper mennesker med at blive bedre til at kommunikere hensigtsmæssigt, både med sig selv og med andre.
 • Kognitiv Psykologi
  Der er en direkte sammenhæng mellem dine tanker, dine følelser, dine fysiske fornemmelser og dine handlinger.
 • Carl Gustav Jung
  Psykologen, der skaber grundlaget for, at vi kan arbejde med brugbare modeller for menneskers adfærd, og heraf opnå en dybere forståelse for det psykologiske felt vi kalder det ubevidste.
 • Coaching
  Stil det rigtige spørgsmål, og se, hvordan mennesker pludselig ændrer adfærd, fokus og indstilling.
 • Positiv Psykologi
  Er læren om, hvordan vi går fra at fjerne ulykke og smerte, til at finde det, der får mennesker til at blomstre og blive lykkelige.
 • Systemisk tænkning
  Vi indgår alle i systemer, der afgrænser sig mod omverdenen med sit sprog og sine handlinger.
 • Patientologi
  Patientologi er læren om, hvordan det er at være patient. Patientologi handler om meget mere end de fysiske behov, nemlig omsorg, oplevelser og inddragelse af sanserne.
 • Pædagogik
  Pædagogik er læren om den teori og praksis, der omhandler mål, midler, sammenhænge og forhindringer i relation til udvikling af værdier, viden og kunnen hos den enkelte.